De hellige Vincent og Laetus av Dax (400-t?)

Minnedag: 1. september

Skytshelgen for Dax

Den hellige Vincent (sp: Vicente) var fra Mediolanum Santonum (Xaintes, Xainctes), nå Saintes i departementet Charente-Maritime i regionen Poitou-Charentes (fra 2016: regionen Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes) vest i Frankrike. Han skal ha vært den første biskop av Dax i Gascogne, en historisk provins i sørvestlige Frankrike som omfatter de nåværende departementene Landes, Gers og Hautes-Pyrénées samt deler Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne, Gironde og Ariège.

Laetus (Loetus; sp: Leto) var en av Vincents diakoner i Dax (noen kilder kaller ham prest). Baronius bemerker at de også sto i breviaret i Toledo. Bollandistene førte dem opp som martyrer i Dax (Aquae Augustae) og Tarbes (Aquae Tarbellicae) i Gascogne, og derfra kan deres kult ha spredt seg til Spania. Det franske Martyrologiet nevner bare Vincent og kaller ham hovedskytshelgen for Dax og byens første biskop. Sistnevnte holder også bollandistene for sannsynlig. De kaller Laetus biskopens medarbeider i grunnleggelsen av kristendommen i dette området. Bollandisten Stilting legger deres død til den vestgotiske forfølgelsen på 400-tallet, mens andre sier 200-tallet.

Vi finner spor av lidelseshistorien i Dax for Vincent, biskop og martyr, i et manuskript fra 700-tallet. Hans bror Laetus ble henrettet sammen med ham. Legenden sier at de nektet å ofre til avgudene, noe som ville plassere hendelsen før keiser Konstantins konvertering. De kan også ha vært ofre for arianismen hvis hendelsen er plassert etter 313, da Konstantin ved ediktet i Milano ga de kristne fri utøvelse av sin religion. Motstanden mot det arianske kjetteri var fortsatt meget sterk i kristendommen lenge etter det første konsilet i Nikea (325), hvor Konstantin spilte en avgjørende rolle i å dømme Arius. Vi vet også at på begynnelsen av 400-tallet invaderte «barbarene», det vil si vandalene og visigoterne, det sørlige Gallia, og de antok arianismen.

På bispelisten står det at Vincent var biskop på slutten av 200-tallet, mens andre plasserer ham på 400-tallet. Vincent og hans bror ble gravlagt i et tidligere hedensk tempel som var overtatt for kristen kult etter 353 i henhold til keiser Konstantins lover. Biskop Gratian skal ha bygd en basilika rundt 506, som det er funnet rester av. Den nåværende kirken Saint-Vincent de Xaintes ble bygd i 1893. Den hvite marmorsarkofagen som er en del av høyalteret, er Vincents grav.

Vincent og Laetus ble av den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum tilskrevet Spania, og de æres i Toledo som hjemmehørende i det bispedømmet:

In Hispania sanctorum Martyrum Vincentii et Laeti.

I Spania, de hellige martyrene Vincent og Laetus.

Bare Vincent står i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) den 1. september:

Ad Aquas Augústas in Aquitánia, sancti Vincéntii, qui epíscopus et martyr celebrátur.

I Dax i Aquitania [nå i Frankrike], den hellige Vincent, som feires som biskop og martyr.

Bispedømmet Dax eller Acqs i Gascogne ble ifølge tradisjonen etablert på 400-tallet. Det ble nedlagt etter Den franske revolusjon i konkordatet mellom Napoleon og paven i 1801. Dets territorium ble innlemmet i bispedømmene Aire og Bayonne. Førstnevnte har i dag navnet Aire et Dax. Utgravninger nær Dax avdekket en merovingisk kirkegård ved en kirke som ble hevdet å være vigslet til Vincent av biskop Gratian. Gratian var til stede på konsilet i Agde i 506 og er den første historisk kjente biskopen.

I Spania fortelles det en helt annen historie. Der heter det at San Vicente og San Leto var fra Toledo og levde på 200-tallet. De var tvillinger og barn av kristne foreldre. På grunn av forfølgelsen av kristne i hele Romerriket, måtte de forlate Toledo og kom til å bosette seg i den romerske kolonien Libisosa, i dag byen Lezuza i provinsen Albacete i regionen Castilla-La Mancha. I denne landsbyen led de martyrdøden i år 253, da de nektet å ofre til de hedenske gudene. Svært snart spredte det seg en stor hengivenhet til de to martyrer blant folket. De var navnepatroner for den kirken som ble bygd i 340 og erklærte skytshelgen for byen Lezuza. Deres minnedag er obligatorisk minnedag i bispedømmet Albacete.

Kilder: Benedictines, Bunson, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, nominis.cef.fr, zeno.org, landes.catholique.fr, diocesisalbacete.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. september 2016

av Per Einar Odden publisert 21.09.2016, sist endret 21.09.2016 - 17:13