Den salige Veremund Arborio av Ivrea (~930-~1011)

Minnedag: 13. november

Den salige Veremund Arborio av Ivrea (~930-~1011)

Den salige Veremund Arborio [de Arboreis] (it: Veremondo, Varmondo) ble født rundt 930 i Vercelli i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han kom fra adelsfamilien Arborio og studerte i Pavia, hvor det synes som om han tok en grad i jus. Etter forslag fra keiser Otto I (936-73) ble han utnevnt til biskop av Ivrea i provinsen Torino.

Det er dokumentert at han deltok på synoden i Milano i 969, som var sammenkalt for å reorganisere bispedømmene i det sørlige Piemonte som hadde blitt utsatt for sarasenske angrep. Veremund kombinerte rollene som hyrde og sivil leder med stor dyktighet og viste både evangelisk nestekjærlighet og fast rettferdighet.

Da keiser Otto III (996-1002) døde i 1002, ble Arduin av Ivrea valgt til konge av Italia og kronet i Pavia. I Kirkens interesse ekskommuniserte Veremund ham, og ekskommunikasjonen ble stadfestet av paven.

Veremund døde rundt 1011 (mellom 1010 og 1014). Han er gravlagt i katedralen i Ivrea. Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 17. september 1857 av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er 13. november.

av Webmaster publisert 30.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55