Den salige Vullermus de Léaval (600-t?)

Minnedag: 7. februar

Den salige Vullermus de Léaval (600-t?)

Den salige Vullermus de Léaval (it: Vuillerme, Guglielmo) levde ved Aosta i regionen Valle d'Aosta i Nordvest-Italia. Etter tradisjonen skjedde det på 500- eller 600-tallet, men det er mer trolig at han levde på 1100- eller 1200-tallet. Som man kan skjønne vet man svært lite om ham, men han var prest og var berømt for sin hellighet og sine botsøvelser.

I 1687 ble det foretatt byggearbeider i sognekirken Santa Maria Assunta i byen Morgex i Aosta-dalen i det nordvestlige hjørnet av Italia, helt på grensen mot Sveits og Frankrike. Da ble det oppdaget en grav ved foten av alteret som var viet til Den hellige Treenighet og apostlene Filip og Jakob. Dermed ble den lokale tradisjonen, som var overlevert gjennom århundrene, bekreftet: at alteret var viet den salige Vullermus.

Graven ble åpnet, og erkediakon Renato Ribitel av Aosta, som var sendt dit av biskopen av Bailly, skrev en rapport. Ved siden av hodet til den døde fant man en kalk og en patena, noe som viste at han hadde vært prest. Analyser viste at disse gjenstandene var eldre enn 1200-tallet.

Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 15. februar 1877 av den salige pave Pius IX (1946-78). I den anledning ble relikviene lagt i et nytt relikvar og en sølvbyste ble laget. Hans minnedag er 7. februar.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55