Den hellige Valerian av Lyon ( -178)

Minnedag: 15. september

Den hellige Valerian (fr: Valerien) levde i Frankrike på 100-tallet. Han var en ledsager til den hellige biskop Pothinus av Lyon. I forfølgelsene av Kirken under keiser Commodus (177-92) ble Valerian arrestert sammen med sin biskop. Biskop Pothinus ble martyrdrept sammen med 47 andre i år 177, og beretningen om deres martyrium er bevart i den berømte kirkehistorikeren Eusebius av Caesareas (ca 260-340) Kirkehistorie (Historia ecclesiastica) og er det eldste beviset på en organisert kristen kommunitet i Gallia.

Valerian klarte å flykte fra fengselet og slo seg ned i Tournus nær Autun i Burgund, hvor det var store handelshus. Han bygde seg en enkel hytte og møtte alle mennesker som kom langveis fra for å handle. Han forkynte for dem om Jesus Kristus, men han ble tatt og ført for den samme dommeren som hadde dømt martyrene i Lyon og som nå var i Tournus. Valerian ble dømt til døden og torturert med jernnagler før han ble halshogd. Det skjedde i 178.

De forskjellige acta som forteller om Valerians martyrium sammen med den hellige Marcellus av Lyon (minnedag 4. september), som led martyrdøden kort før ved elva Saône, er av temmelig tvilsom verdi. Men det er ingen tvil om at begge martyriene fant sted og at det oppsto en kult etter dem. Bare en kilde nevner dem begge, men en inskripsjon i en kirke nær Bagnols (Gard), som kobler sammen visse relikvier av de to, synes å antyde at dette er autentisk. Deres kult utviklet seg definitivt tidlig og ble indirekte underbygd av den hellige Gregor av Tours.

Valerian ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 24. november 1900 (gruppen «Niketius av Besançon og hans 10 ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 15. september.

av Webmaster publisert 23.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55