Den salige Volker av Segeberg ( -1132)

Minnedag: 7. mars

Den salige Volker var en disippel av den hellige Vicelin av Oldenburg (d. 1154). Vicelin fikk i 1134 keiser Lothar II (1125-37) til å bygge festningen Segeberg («Siegburg») nær Lübeck i Nord-Tyskland på grensen mellom venderne og tyskerne for å gi beskyttelse til misjonærene. Det oppsto en kristen bosetning ved foten av borgen, og Vicelin grunnla et kloster for kanniker der.

Volker trådte inn i dette klosteret som kannik, og han var en from og enkel misjonær blant obotrittene i område. Da en hedensk slaverstamme fra området rundt Lübeck angrep Segeberg og plyndret klosteret, ble Volker drept. Det skjedde i 1132 (eller rundt 1135 eller i 1138). Han ble gravlagt i Neumünster.

Volker ble æret som martyr i Segeberg (i dag Bad Segeberg i Schleswig-Holstein). Han regnes som salig og hans minnedag er 7. mars.

av Webmaster publisert 31.12.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55