Den hellige Vilhelm av Peñacorada ( -~1042)

Minnedag: 20. mars

Den hellige Vilhelm (sp: Guillermo) var benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i det cluniacensiske klosteret Satagún i provinsen León i Spania. I 988 flyktet han sammen med de andre munkene fra sarasenernes invasjon (sarasenere var middelalderens betegnelse på muslimer; det kommer antakelig av et arabisk ord som betyr «de fra øst»).

De slo seg ned i villmarken ved Peñacorada. Der bygde han senere klosteret Santa Maria de los Valles, som senere fikk navn etter ham og ble kalt San Guillermo de Peñacorada. Han døde rundt 1042. Hans minnedag er 20. mars.

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55