Den hellige Vilhelm Pilegrimen (av Windberg) ( -~1145)

Minnedag: 20. april

Den hellige Vilhelm ble født på 1000-tallet. Etter et langt liv som pilegrim slo han seg ned som eneboer i Windberg i nærheten av Straubing i Bayern. Helt fra begynnelsen var han høyt aktet, og fremfor alt grev Albert av Bogen og hans frue støttet eneboeren. Overleveringen forteller at Vilhelm hadde profetiske og helbredende nådegaver, og grev Albert skal ha blitt helbredet av en livstruende sykdom av ham.

Det heter seg at Vilhelm skal ha formant Albert til å bygge et kapell over hans senere gravsted. Dette gjorde Albert, og i tillegg gjorde han om sitt slott og grunnla premonstratenserklosteret Windberg. Dets vakre basilika St. Maria kan fortsatt beundres.

av Webmaster publisert 08.12.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55