Den salige Vilhelm Répin og hans 98 ledsagere (d. 1793/94)

Minnedag: 2. januar

Den salige Vilhelm (Guillaume) Répin ble født den 26. august 1709 i Thouarcé i departementet Maine-et-Loire i Frankrike som andre barn av ekteparet René Répin og Renée Gourdon. I 1728 begynte han på presteseminaret i Angers i Vest-Frankrike. Etter prestevielsen ble han først kapellan i sognet Saint-Julien i Angers mellom 1734 og 1749. Deretter ble han sogneprest og kannik av Saint-Simplician i Martigné-Briand. Dette embetet innehadde han i over førti år, og var en ivrig sjelesørger som var skattet av alle som lærte ham å kjenne. Sognekirken ble i hans embetsperiode flere ganger renovert og stadig forskjønnet.

Den 14. juli 1789 brøt Den franske revolusjon ut. For bakgrunn og forløp, se Martyrer fra Den franske Revolusjon.

Da Vilhelm Répin den 10. februar 1791 ble oppfordret til å avlegge ed på den nye forfatningen, nektet han. Dermed mistet han sitt sogn og reiste til Angers. Her ble han arrestert og fengslet den 17. juni 1792 sammen med mange andre edsnektende prester. I fengselet ble Répin utsett av sine medbrødre som den eldste av dem å i deres navn, så langt det var mulig, å feire messen og forvalte sakramentene.

Da disse prestene ble forelagt en noe endret ed - den såkalte «Liberté - Egalité»-eden, vegret de seg på nytt modig mot dette. Da ble de med Répin i spissen sperret inne o det såkalte Rossignolerie, den tidligere skolen til de kristne skolebrødrene. Her satt de til 17. juli 1793. På grunn av den modige folkereisningen i Vendée fikk prestene igjen friheten tilbake. Répin bega seg nå til Mauges, så til Cholet og deretter tilbake til Mauges. Men der ble han på nytt arrestert den 24. desember 1793 og kastet i fengsel i Chalonnes.

Etter to lange avhør ble den 84-årige Répin til slutt dømt til døden av revolusjonskomiteen «suivant la loi» og overlatt til militærkommisjonen for å bli henrettet. Den 2. januar 1794 ble han giljotinert på Place du Ralliement i Angers sammen med sognepresten av Sainte-Marie i Chalonnes og to andre ofre.

Under de ekstreme antiklerikale forfølgelser i bispedømmet Angers under revolusjonen mistet over 2.000 katolikker (prester, ordenssøstre og legfolk) i livet på grunn av sin troskap mot sin katolske tro. Av denne store helteskaren er hittil 99 grundig undersøkt og deres martyrium anerkjent som ekte og som resultat av hat mot den katolske tro. Biskopen av Angers, Msgr. Joseph Rumeau, åpnet deres saligkåringsprosess allerede i 1905. De ble saligkåret i Roma av pave Johannes Paul II den 19. februar 1984. Deres minnedag er 2. januar.

De 99 martyrene er:

I: 12 prester
1. Den salige Vilhelm (Guillaume) Répin
2. Den salige Laurentius (Laurent) Bâtard
3. Den salige Frans Ludvig (François-Louis) Chartier
4. Den salige Andreas (André) Fardeau
5. Den salige Jakob (Jacques) Laigneau de Langellerie
6. Den salige Johannes Mikael (Jean-Michel) Langevin
7. Den salige Jakob (Jacques) Ledoyen
8. Den salige Johannes Baptist (Jean-Baptiste) Lego
9. Den salige Renatus (René) Lego
10. Den salige Josef (Joseph) Moreau
11. Den salige Frans (François) Peltier
12. Den salige Peter (Pierre) Tessier
II: 3 ordenssøstre
13. Den salige Odilia (Odile) Baumgarten
14. Den salige Rosalia (Rosalie) du Verdier de la Sorinière
15. Den salige Maria Anna (Marie-Anne) Vaillot
III: 4 legmenn
16. Den salige Peter (Pierre) Delépine
17. Den salige Antonius (Antoine) Fournier
18. Den salige Peter (Pierre) Frémond
19. Den salige Johannes (Jean) Ménard
IV: 80 legkvinner
20. Den salige Gabriela (Gabrielle) Androuin
21. Den salige Petra (Perrine) Androuin
22. Den salige Susanna (Suzanne) Androuin
23. Den salige Victoria (Victoire) Bauduceau Réveillère
24. Den salige Fransiska (Françoise) Bellanger
25. Den salige Louise Bessay de la Voûte
26. Den salige Petra (Perrine) Besson
27. Den salige Magdalena (Madeleine) Blond
28. Den salige Fransiska (Françoise) Bonneau
29. Den salige Renate (Renée) Bourgeais Juret, enke
30. Den salige Johanna (Jeanne) Bourigault
31. Den salige Petra (Perrine) Bourigault
32. Den salige Magdalena (Madeleine) Cady
33. Den salige Renate (Renée) Cailleau Girault
34. Den salige Marie (Marie) Cassin
35. Den salige Maria Johanna (Marie-Jeanne) Chauvigné Rorteau
36. Den salige Simona (Simone) Chauvigné Charbonneau
37. Den salige Katarina (Catherine) Cottenceau
38. Den salige Carola (Carole) Davy
39. Den salige Louise Amata (Louise-Aimée) Dean de Luigné
40. Den salige Maria (Marie) de la Dive du Verdier
41. Den salige Anna Fransiska (Anne-Françoise) de Villeneuve
42. Den salige Katarina (Catherine) du Verdier de la Sorinière
43. Den salige Maria Louise (Marie-Louise) du Verdier de la Sorinière
44. Den salige Maria (Marie) Fasseuse
45. Den salige Renate Maria (Renée-Marie) Feillatreau, enke
46. Den salige Maria (Marie) Forestier
47. Den salige Johanna (Jeanne) Fouchard Chalonneau, enke
48. Den salige Maria (Marie) Gallard Queson
49. Den salige Maria (Marie) Gasnier Mercier
50. Den salige Maria (Marie) Gingueneau Couffard, enke
51. Den salige Johanna (Jeanne) Gourdon Moreau, enke
52. Den salige Maria (Marie) Grillard
53. Den salige Renate (Renée) Grillard
54. Den salige Petra (Perrine) Grille
55. Den salige Johanna (Jeanne) Gruget Doly, enke
56. Den salige Victoria (Victoire) Gusteau
57. Den salige Maria Anna (Marie-Anne) Hacher du Bois
58. Den salige Anna (Anne) Hmard
59. Den salige Maria (Marie) Lardeux
60. Den salige Petra (Perrine) Laurent
61. Den salige Petra (Perrine) Ledoyen
62. Den salige Johanna Maria (Jeanne-Marie) Leduc Paquier
63. Den salige Maria (Marie) Lenée Lepage Varancé
64. Den salige Maria (Marie) Leroy Brevet
65. Den salige Maria (Marie) Leroy
66. Den salige Carola Lucas
67. Den salige Renate (Renée) Martin
68. Den salige Anna (Anne) Maugrain
69. Den salige Fransiska (Françoise) Michau
70. Den salige Fransiska (Françoise) Micheneau Gillot, enke
71. Den salige Jakoba (Jacqueline) Monnier
72. Den salige Johanna (Jeanne) Onillon
73. Den salige Fransiska (Françoise) Pagis Roulleau
74. Den salige Magdalena (Madeleine) Perrotin Rousseau, enke
75. Den salige Petra (Perrine) Phélyppeaux Sailland
76. Den salige Maria (Marie) Pichery Delahaye, enke
77. Den salige Monika (Monique) Pichery
78. Den salige Maria (Marie) Piou Supiot
79. Den salige Louise Poirier Barré
80. Den salige Petra Renate (Perrine-Renée) Potier Turpault, enke
81. Den salige Maria Genovefa (Marie-Geneviève) Poulain de la Forestrie
82. Den salige Marta (Marthe) Poulain de la Forestrie
83. Den salige Felicitas (Félicité) Pricet
84. Den salige Rosa (Rose) Quenion
85. Den salige Louise Rallier de la Tertinière Dean de Luigné
86. Den salige Renate (Renée) Regault Papin
87. Den salige Margrete (Marguerite) Rivière Huau
88. Den salige Margrete (Marguerite) Robin
89. Den salige Maria (Marie) Rochard
90. Den salige Maria (Marie) Roger Chartier, enke
91. Den salige Maria (Marie) Roualt Bouju, enke
92. Den salige Johanna Maria (Jeanne-Marie) Sailland d'Epinatz
93. Den salige Magdalena (Madeleine) Sailland d'Epinatz
94. Den salige Petra Johanna (Perrine-Jeanne) Sailland d'Epinatz
95. Den salige Magdalena (Madeleine) Sallé
96. Den salige Renate (Renée) Seichet Dacy, enke
97. Den salige Fransiska (Françoise) Suhard Ménard, enke
98. Den salige Johanna (Jeanne) Thomas Delaunay, enke
99. Den salige Renate (Renée) Valin
av Webmaster publisert 28.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55