Den salige Vincent Le Rousseau de Rosancoat (1726-1792)

Minnedag: 2. september

En av De 23 jesuittene blant De 191 Septembermartyrene

Den salige Vincent Le Rousseau de Rosancoat ble født den 3. juli 1726 i Chateauneuf i bispedømmet Quimper i Bretagne i Frankrike. Han studerte ved jesuittkollegiet i Quimper, og som 17-åring trådte han inn i jesuittordenen i Paris den 11. oktober 1743. Han studerte filosofi og teologi på seminaret Louis le Grand i Paris og ble presteviet. Fra 1754 til 1762 underviste han i filosofi i Nevers, og etter oppløsningen av jesuittordenen i Frankrike i 1762, vendte han tilbake til hjembyen for å fortsette sin prestetjeneste.

Fra 1775 til 1780 var han kappelan ved et kloster for Ursula-søstre i Carhaix i Normandie, og fra 1780 var han i Paris som kapellan for Visitasjonssøstrene i Rue du Bac. I 1791 nektet han å avlegge eden på Sivilkonstitusjonen (Om den franske revolusjon: Se De 191 Septembermartyrene). Sent i august 1792 kom de revolusjonære til klosteret og lette etter en annen prest, men da de fant p- Le Rousseau, arresterte de ham og fengslet ham i karmelittklosteret (Les Carmes) i Rue de Rennes i Paris. Om ettermiddagen den 2. september 1792 var han blant dem som led martyrdøden der ved å bli stukket ned. Han var en av 14 jesuitter som døde i Les Carmes.

De 191 martyrene ble saligkåret den 17. oktober 1926 av pave Pius XI. Deres minnedager er 2. og 3. september - Vincent Le Rousseau har minnedag 2. september. De 23 jesuittene blant de 191 minnes liturgisk i jesuittordenen den 19. januar.

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55