Den hellige Vilhelm Pinchon av Saint-Brieuc (~1180-1234)

Minnedag: 29. juli

Den hellige Vilhelm Pinchon (fr: Guillaume) ble født rundt år 1180 (mellom 1178 og 1184), etter tradisjonen i Fleur d'Aulne ved elva Flora i landsbyen Saint-Alban i bispedømmet Saint-Brieuc i Bretagne i Frankrike. Hans far het Ollivier Pinchon og hans mor Jeanne Fortin. Vilhelm ble presteviet av Josselin, den lokale biskopen. Han tjente under Josselins to etterfølgere og ble kannik i Tours.

Det er trolig at han var til stede den 18. oktober 1212 da relikviene av den hellige Brieuc av Bretagne ble brakt tilbake fra Angers til Saint-Brieuc i Bretagne. Rundt år 1220 døde biskop Sylvester av Saint-Brieuc, og kapitlet valgte Vilhelm til ny biskop. Han var biskop der i fjorten år og skal ha vært en eksemplarisk hyrde for sitt folk. Hans tidlige biograf sier at han hver dag resiterte hele Salmenes bok, som han kunne utenat. Han var kjent for å forsvare de fattige, spesielt i tider med matmangel, og å kjempe for Kirkens rettigheter.

Hans navn er i Bretagnes historie uløselig knyttet til den konflikten han sammen med biskopene av Tréguier og Rennes hadde med Pierre Mauclerc, som hadde blitt giftet bort av sin onkel, den franske kongen Filip August (1180-1223), med hertuginne Alix, som var arving til Bretagne. Kongens mål var å trekke Bretagne bort fra engelsk innflytelse. Da Alix' far døde i 1213, ble Pierre ny hertug av Bretagne.

Pierre havnet først i konflikt med biskopen av Nantes i forbindelse med noen festninger. Denne temmelig banale konflikten utviklet seg og ble en akutt krise, blant annet om de lokale prestenes beskatning. De bretonske biskopene med unntak av biskopen av Quimper gikk sammen og klagde til Den hellige Stol. Hertugen svarte med å konfiskere de verdslige inntektene til biskopene av Rennes, Saint-Brieuc og Tréguier, og de tre måtte i eksil.

Vilhelm ble forvist fra sitt sete i to år. I denne tiden søkte han tilflukt i Poitiers. Der assisterte han den syke biskopen i hans plikter. Sammen med biskopen av Rennes møtte han utsendingene fra Pierre Mauclerc i Roma. Den hellige Stols reaksjon var sterk. Den 29. mai 1228 ble det lagt interdikt over Bretagne. Pierre vaklet, men vanskelighetene økte. Imidlertid kapitulerte han i 1230, og de forviste biskopene, inkludert Vilhelm, kunne vende tilbake.

Vilhelms fromhet og dyder var bemerkelsesverdige, men få detaljer er kjent. Han mottok selv alle fattige, og man kunne ofte se ham tenne ilden for å varme mat til dem. Han begynte å bygge en katedral og startet med vestfronten, men byggingen ble avbrutt av hans eksil. Ved sin retur begynte han på sørfasaden og bygde et hvelv viet til den hellige Mathurin, hvor han ønsket å bli gravlagt.

Han ble syk i midten av juli 1234. Etter å ha mottatt sakramentene og formant kannikene til å velge en verdig etterfølger, døde han den 29. juli 1234 (noen kilder sier 1237). Han ble gravlagt i katedralen. Miraklene ved hans grav førte til så mange votivgaver og almisser at det var nok til å fullføre katedralen. Biskop Filip, hans etterfølger, skrev en fortegnelse over alle helbredelsene og sendte den til pave Innocent IV (1243-54), som da var i Lyon.

Etter videre undersøkelser helligkåret paven Vilhelm den 15. april 1247 (eller 1253?). Hans legeme ble funnet like friskt og uråtnet da graven ble åpnet i 1248. Under Den franske revolusjon ble hans relikvier brent. Hans minnedag er 29. juli. Han og den hellige Ivo Hélory av Kermartin (19. mai) er de to eneste bretonske helgenene som er formelt helligkåret.

av Webmaster publisert 11.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55