Den hellige Valentin av Passau (av Raetia) (~400-475)

Minnedag: 7. januar

Skytshelgen for bispedømmet Passau; mot dyresykdommer, gikt, epilepsi og kramper

Den hellige Valentin ble født rundt år 400. Vi vet ikke mye om ham – det finnes ikke en gang legender, men han var biskop av Raetia (Rätien) i Sveits, altså området mellom Passau og St. Gotthard, Regensburg, Chur og Brixen. Hans nærmeste embetsbrødre satt i Juvavum (Salzburg) og i Lorch ved Enns. Hans liv og person er klart bevitnet av Eugippius i 511 og av den hellige Venantius Fortunatus i 600. Feltherren Drusus vant Raetia for det romerske riket, mens Valentin vant det for Guds rike, og hans verk er ikke gått tapt.

Billedtekst: The family of a child with epilepsy (portrayed having a seizure) beg Saint Valentin and the Virgin Mary to help them. Exvoto from 1843 from Mariahilfberg, Passau Han døde den 7. januar 475 i Mais ved Merano i Südtirol, dagens Nord-Italia, da det gamle romerske rike alt var gått under. Han ble gravlagt i kirken Zenoburg i Mais. Derfra ble hans levninger i 739 brakt til Trento (Trient), men den store hertugen Tassilo III av Bayern lot relikviene av den hellige biskop bringe til Passau i Bayern rundt 764. Der ble han bisatt i Stefansdomen. Bispedømmet Passau ærer ham og den hellige Maximilian som sine skytshelgener. Den gangen var dette tyske bispedømmet av svært stor utstrekning.

I 1120 åpnet man hans sarkofag og fant der en blytavle med fortellingen om Valentins liv. Den gikk tapt, men en navnløs biograf brakte videre det som blytavlen fortalte. Men trolig har han latt fantasien fått fritt spillerom. I følge denne biografien var Valentin abbed og biskop. Tre ganger kom han til Passau for å forkynne evangeliet, og tre ganger ble han avvist. På hjemveien fra Passau til Südtirol døde han i Alpene.

Valentin av Passau har minnedag 7. januar og en translasjonsfest den 4. august. Folket regnet ham som hjelper mot husdyrsykdommer og nødhjelper ved epilepsi, et patronat han fikk etter forveksling med en mye mer berømt romersk martyr, den hellige Valentin av Terni, som har minnedag 14. februar. Han blir fremstilt som biskop mens han preker for hedninger. På grunn av forvekslingen med Valentin av Terni er han også avbildet med krøplinger eller epileptikere.

av Webmaster publisert 05.03.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:55