Den hellige Viktor av Nikomedia og tre ledsagere

Minnedag: 6. mars

De hellige Viktor (Victor), Viktorinus (Victorinus, Victurinus, Victurus), Claudian (Claudianus, Claudius) og Bassa, Claudians hustru, var en gruppe martyrer fra Bitynia i det nordvestre Lilleasia (dagens Tyrkia). Etter tre år i fengsel og mange lidelser for sin kristne tros skyld døde de i fengselet i Nikomedia (eller i Apamea) i Bitynia (i dag Izmit i Tyrkia). Det skjedde på et ukjent tidspunkt. Deres minnedag i Martyrologium Romanum er 6. mars, men 11. mars nevnes også.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 17. juli 2005

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 01.10.2018 - 14:32