Den salige William Harcourt ( -1679)

Minnedag: 20. juni

Den salige William Harcourt var engelsk jesuitt. Han het egentlig Barrow. Han arbeidet i den engelske misjon i 35 år, og ble «hanged, drawn and quartered» på grunn av falske anklager på Tyburn, over 70 år gammel. Saligkåret 1929. Minnedag 20. juni.

av Webmaster publisert 28.12.1997, sist endret 28.11.2015 - 02:55