Den salige William Horn ( - 1540)

Minnedag: 29. desember

Den salige William Horn var legbror i karteuserklosteret i London. Han var den siste i rekken av de karteusermunkene som døde for sin tros skyld i den engelske reformasjonen mellom 1535 og 1540. Han overlevde tre år med utsulting for ikke å ville anerkjenne kongens overherredømme over kirken, og ble da overført til Tower of London. I Tyburn ble han den 4. august 1540 hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

De engelske Karteusermartyrene ble saligkåret ved at pave Leo XIII godkjente deres kult i 1886. De har felles minnedag den 11. mai.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55