Den salige William Ireland ( -1679)

Minnedag: 24. januar

Den salige William Ireland var jesuitt, og av gammel yorkshireslekt. Han var en av dem som ble anklaget for den fiktive sammensvergelsen som går under navnet «the Popish Plot», og ble «hanged, drawn and quartered» på Tyburn. Saligkåret 1929. Minnedag 24. januar.

av Webmaster publisert 21.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55