De salige Witów-martyrene (d. 1242)

Minnedag: 14. mars

Klosteret i Witów, nå Witów-Kolonia i distriktet Gmina Sulejów i voivodskapet (regionen) Lódz i det sentrale Polen, ble grunnlagt i 1179 av Wit av Chotel, den senere biskopen av Plock (1187-1206), som landsbyen har navn etter. Klosteret tilhørte premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Klosteret var opprinnelig et dobbeltkloster med både kanniker og kanonisser, som levde strengt adskilt og bare var sammen i klosterkirken. Rundt 1190 ble det grunnlagt et filialkloster for søstre i Busko.

Etter at tatarene hadde overfalt og ødelagt Russland, trengte de også inn i kongeriket Polen. I sine herjinger sparte de verken det profane eller det sakrale, og de inntok også klosteret Witów. Søstrene, bortsett fra tre som klarte å gjemme seg i skogen, styrket hverandre gjensidig i beslutningen om å bevare sin jomfruelighet og forbli trofaste mot den katolske tro. Deretter ble de drept på det mest grusomme i 1242.

Klosteret ble brent ned, men brødrene bygde det straks opp igjen. De tre overlevende søstrene flyttet til filialklosteret Busko, og klosteret i Witów var etter det et rent mannskloster.

Martyrene fra Witów æres som salige av premonstratenserne med minnedag 14. mars.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55