Den salige William Knight (~1572-1596)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige William Knight ble født ca 1572 i South Duffield i Hemingborough i Yorkshire i England. Han ble fengslet i York Castle og sammen med andre anklaget for å ville gjenforsone en protestantisk prest med Roma. Han ble henrettet i York i 1596, ca 24 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 29. november.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55