Den hellige Walter av L'Esterp ( -1070)

Minnedag: 11. mai

Den hellige Walter (fr: Gautier) ble født i en adelsfamilie på slottet Conflans ved elva Vienne i Aquitania i Frankrike. Dette var hovedsetet til hans familie, som var en av de fremste i Aquitania. Han fikk sin utdannelse av augustinerkorherrene i Dorat, hvor han selv gikk inn i deres kloster og ble augustinerkorherre. Han vendte en tid tilbake til Conflans, antakelig på grunn av splittelse i kommuniteten, men etter noen år ble han valgt til abbed av L'Esterp i Limousin, et embete han hadde i 38 år til sin død. Selv da han ble blind i 1062, tryglet hans medbrødre ham om å fortsette i embetet.

Hans innflytelse var svært omfattende, og han fikk så stort ry for sin evne til å bringe syndere til omvendelse at pave Viktor II (1055-57) ga ham spesielle skriftemålsfullmakter. Han kunne til og med ekskommunisere dem som han syntes ikke var tilstrekkelig botferdig for sine synder.

Likevel var han også mild. Det fortelles at en dag glemte alle munkene i L'Esterp at det var fredag, så de kokte kjøtt til middagsmåltidet. Men da de husket regelen om å avstå fra kjøtt på den ukedagen da Kristus ble korsfestet, ble de skrekkslagne. Walter sa til dem at de ville bli tilgitt. For å vise at han virkelig trodde på dette, satte han seg selv ned og spiste litt kjøtt, noe som gjorde dem svært lettet.

Walter døde den 11. mai 1070 i L'Esterp. Hans minnedag er dødsdagen 11. mai. Hans kult ser ut til først å ha vært begrenset til de regulerte kannikene, og den stammer fra 1090, kort før hans biografi ble skrevet av biskop Marbod (ca 1100).

av Webmaster publisert 20.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55