Den hellige Willigis av Mainz ( -1011)

Minnedag: 23. februar

Skytshelgen for vognmakere

Den hellige Willigis var en mann av enkel opprinnelse, født i Schöningen i Braunschweig i Niedersachsen i Tyskland, etter legenden som sønn av en vognmaker. Vi vet nesten ingen ting om hans barne- og ungdomsår, men han viste snart gode evner og ble prest og deretter kannik i Hildesheim ved Hannover. Wolkold, kantor for Otto II som ble erkebiskop av Meissen i 969, la merke til Willigis og forfremmet ham. Han ble hoffkapellan for Otto I den Store (død 973) og fra 971 kansler for Otto II.

I 975 ble han utnevnt til erkebiskop av Mainz, og satte sitt preg på samtiden som en dyktig og samvittighetsfull kirkelig statsmann. Gjennom hans anstrengelser hadde kristendommen fremgang i Slesvig, Holstein, Danmark og Sør-Sverige, og han konsekrerte en rekke utmerkede biskoper og sørget for byggingen av flere store kirker og andre offentlige arbeider. Han etablerte også eller restaurerte kollegiatskirker i Mainz og Halberstadt. Hans daglige liv inkluderte et kontinuerlig studium av Bibelen og en organisert hjelp for de fattige. Hver dag lot han bespise tretti fattige. I 976 utnevnte pave Benedikt VII ham til pavelig vikar for Tyskland.

Ved Otto IIs død i 983 ble Willigis en av de viktigste og mest innflytelsesrike menn i Imperiet. Pave Benedikt VII bekreftet hans rett til å krone keisere, og han kronet Otto III. Sammen med keiserens mor, enkekeiserinne Theophano, og hans farmor, Otto Is enkekeiserinne Adelheid, styrte Willigis riket til den unge keiseren ble myndig. Han utøvde senere sin innflytelse over ham til å få ham til å gi opp Italia og konsentrere sine ressurser nord for Alpene. I 996 førte Willigis den første tyske pave, Otto Is oldebarn Bruno av Kärnten, inn i Roma som Gregor V.

Men Otto III døde i ung alder i 1002. Striden om etterfølgelse som fulgte, endte med at kurfyrstene på Willigis' råd valgte hertug Henrik av Bayern til ny keiser. Han kronet den hellige Henrik II og hans hustru den hellige Kunigunde i Paderborn i 1002. Deretter tjente han trofast sin fjerde monark, nå som en eldre stats- og kirkemann. Som mange andre av sine kolleger var han en betydelig beskytter av kunsten, og hans motto var: «Gjennom kunsten til kunnskap om og tjeneste for Gud». Han la i 979 grunnsteinen til St. Martinskatedralen i Mainz, som imidlertid brant ned på sin innvielsesdag den 29. august 1009, og i 990 oppførte han St. Stefanskirken og dessuten St. Victor.

Dessverre hadde Willigis en langvarig uenighet med den hellige Bernward av Hildesheim om jurisdiksjonen over nonneklosteret i Gandersheim, en krangel som åpenbart ble provosert frem av en av nonnene, en søster av Otto III. Til slutt innrømmet Willigis at han tok feil og trakk verdig sine krav tilbake. Dette synes å ha vært den eneste pletten på et energisk og velsignelsesrikt episkopat.

Han døde i høy alder i 1011 i Mainz og ble gravlagt i St. Stefanskirken, som i senere år er blitt berømt for Marc Chagalls glassmalerier. Kulten oppsto straks spontant. Det blir hevdet at noen av hans messeklær er bevart i Mainz. Han blir avbildet med et hjul, for han valgte som våpen sin fars håndverksymbol, og han ble skytshelgen for vognmakere.

Hans minnedag er 23. februar.

av Webmaster publisert 05.06.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55