Den hellige Walter av Pontoise ( -1095)

Minnedag: 17. februar

Den hellige Walter ble mot sin vilje gjort til abbed av benediktinerklosteret i Pontoise, og forsøkte stadig å trekke seg tilbake fra det embedet - en gang flyktet han til Cluny, en annen gang annetsteds hen. Men til slutt aksepterte han sin skjebne at hans liv skulle mere preges av administrasjon enn av kontemplasjon, og ledet klosteret inntil sin død. Minnedag 8. april.

av Webmaster publisert 13.11.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55