Den hellige Wulfric av Haselbury (~1090-1154)

Minnedag: 20. februar

Kirken St Michael and All Angels i Haselbury Plucknett

Den hellige Wulfric (Ulfrick, Ulric) ble født rundt 1090 i landsbyen Compton Martin i grevskapet Somerset i det sørvestlige England. Han ble presteviet, men ikke fordi han følte et religiøst kall. Han likte å jakte og spise og feste med adelsmennene nær Deverill i grevskapet Wiltshire. Han utførte alle prestelige funksjoner, men han la ikke hjertet sitt i dem.

Legenden forteller at en dag tidlig på 1120-tallet, mens han var prest i Deverill nær Warminster, ble han plutselig berørt av guddommelig nåde. Noen sier at han gjennomgikk en metanoia (omvendelse) under et tilfeldig møte med en tigger. Andre sier at Wulfric ble omvendt til et liv i bot en dag han resiterte lavabo-verset i messen: «I uskyld vasker jeg mine hender» (Lavabo in innocentia manus meas) (Sal 26,6). Det var som om alle lettvinthetene i hans fortid straks løftet hodet for å plage ham, og han flyktet øyeblikkelig for å søke ensomheten.

Vi vet ikke hvor lenge han forble eremitt, men det finnes tilsynelatende endeløse rapporter om hans askese og strenge botsøvelser. Han gikk ut i det iskalde vannet for å resitere salmene, han pisket seg, prostrerte og bar ringbrynje. Da han endelig vendte tilbake til sin flokk, var han en ny mann. Han tjenestegjorde for dem til 1125.

En ridder tilbød ham en celle som var tilknyttet kirken St. Michael i landsbyen Haselbury Plunkett (Plucknett) nær Exeter i grevskapet Somerset. Han hadde ingen offisiell biskoppelig autorisasjon, men han ble støttet av cluniacensermunkene i Montacute i nærheten. Han levde på bare brød og grøt og drakk bare vin, unntatt på festdager, da han drakk litt vin. De som ville snakke med Wulfric, måtte banke på hans vindu og konversere med ham gjennom det.

Han levde i sin celle resten av livet og sultet seg til han bare var skinn og bein. Han var berømt for sine profetiske gaver og for sin prestelige omsorg for alle som søkte hans råd, inkludert kongene Henrik I (1100-35) og Stefan (1135-54). I 1130 oppnådde kong Henrik og dronning Adela gjennom hans forbønn helbredelsen av ridderen Drogo de Munci fra en lammelse. I 1133 profeterte Wulfric kongens død, som inntraff i 1135. Kong Stefan besøkte ham sammen med sin bror Henrik av Blois, biskop av Winchester, da Wulfric hilste ham som konge enda før hans omstridte tronbestigelse. Ved en annen anledning irettesatte Wulfric kongen for vanstyre.

Det fortelles en merkelig historie i detalj om hvordan han klippet til ringbrynjen med en vanlig saks som om det var lin for å forkorte den for å muliggjøre de utallige prostrasjonene som var en del av botsøvelsene på den tiden. Han leste daglig messe med hjelp fra en gutt ved navn Osbern, som senere ble prest og redigerte Wulfrics biografi. Den nær samtidige biografien av abbed John av Ford er nøyaktig og informativ (Vita sancti Wlfrici anachorite haselbergie, edita a uenerabili abbate iohanne de forda).

Wulfric beskjeftiget seg stort sett med å kopiere bøker, som han selv bandt inn. Han laget også elementene til feiringen av messen. Han var veldig glad i dyr. Da en gjerdesmett bygde reir over hans seng, sov han utendørs så hun ikke skulle bli forstyrret. Da et ekorn brukte hans trekopp til å lagre nøtter i, laget han seg en ny kopp.

Wulfric profeterte at hans egen død og begravelse ville forårsake konflikter. Han døde den 20. februar 1154 i Haselbury, og det var sannsynlig at han ville bli helligkåret. Siden hans legeme ville utgjøre verdifulle relikvier som ville tiltrekke pilegrimer, noe som igjen betydde inntekter, var det mange religiøse hus som gjerne ville ha hans legeme. Munkene i prioratet Montacute hadde gitt ham mat, og de forsøkte å få tak i hans legeme med makt. Men sognepresten klarte å motstå dem og låste dem inne i kirken mens han hentet hjelp. Etter en kamp trakk munkene seg tilbake, og senere bestemte biskopen at Wulfric skulle bli værende i Haselbury. Presten Osbern flyttet hans levninger flere ganger for å unngå at de ble stjålet, og til slutt var det ingen som visste hvor de var.

Mange mirakler ble tilskrevet hans forbønner, både mens han levde og etter hans død. Selv om det første miraklet ved hans grav ikke er registrert å ha skjedd før 1169, var de mange mellom 1185 og 1235. Cistercienserne gjør krav på Wulfric, og det samme gjør munkene i Montacute, men han var ikke tilknyttet noen religiøs orden.

Wulfrics kult utviklet seg langsomt. Han ble fordelaktig omtalt av Henry av Huntingdon, Roger av Wendover og Matthew Paris. William Worcestre (ca 1415-85) og John Leland, som reiste rundt i England på 1540-tallet, nevner også hans grav. I 1633 noterte John Gerard at hans celle eksisterte fortsatt, og det samme gjorde hans minne. Et martyrologium fra 1500-tallet og et fransk menologium inkluderer den hellige Wulfric. Han æres i Haselbury, hvor han er gravlagt i den cellen hvor han bodde, som nå er stedet for kirkens sakristi. Han er aldri blitt formelt salig- eller helligkåret, men hans minnedag er dødsdagen 20. februar.

av Webmaster publisert 13.06.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:55