De hellige Filip, Zeno og Narseus av Alexandria og deres ledsagere

Minnedag: 15. juli

De hellige Filip, Zeno og Narseus var martyrer i Alexandria på et ukjent tidspunkt. Deres «ledsagere» var ti små barn. Deres minnedag er 15. juli.

av Webmaster publisert 10.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55