De hellige Zenobius og Zenobia ( - ~303)

Minnedag: 30. oktober

Den hellige Zenobius, en lege fra Ægae, ble biskop, og er antagelig identisk med den helgen av samme navn som knyttes til Antiokia, som ble revet i filler med jernkroker. Han oppgis å ha vært en lege og prest i Sidon, som led martyrdøden i Antiokia. Hans legeme ble kastet i elven Orontes. Men om den hellige Zenobius av Antiokia mener man at ble drept under keiser Diokletian, altså noe senere.

Zenobia oppgis å være søster av biskop Zenobius.

Minnedag 30. oktober (Zenobius og Zenobia), eller 29. oktober (Zenobius av Antiokia).

Den hellige Zenobius minnes også som en av den hellige Tyrannios ledsagere, den 20. februar.

av Webmaster publisert 18.08.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:55