Den hellige Zeno av Gaza ( -~399)

Minnedag: 26. desember

Den hellige Zeno var fetter av de tre hellige martyrbrødrene Eusebius, Nestabus og Zeno, som ble martyrdrept i Gaza ca 362 under keiser Julian den Frafalne (Apostaten) (361-63). Selv overlevde han forfølgelsene og ble senere valgt til biskop av Gaza. Han døde ca 399 og hans minnedag er 26. desember.

av Webmaster publisert 10.12.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55