Den hellige Zhang Huailu (1843-1900)

Minnedag: 28. september

Zhang Huailu (1843-1900) En av De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret

Den hellige Zhang Huailu [Tchang-Hoai-Lou] ble født i 1843 i landsbyen Zhukotian [Tchou-heue-tien] i distriktet Hengshui i provinsen Hebei i Kina. Denne landsbyen var en misjonsstasjon. Det var seks eller syv familier der som var katolikker, men den store familien Zhang var ikke det, og de var mot Huailus ønske om å bli det. De prøvde alt som var mulig for å hindre ham i å bli kristen, men ingenting kunne holde ham borte fra katekismeklassene, hvor han begynte tidlig i 1900.

Han hadde en sterk vilje, men en svak hukommelse. Selv om han ikke var i stand til å resitere de daglige bønnene, var han entusiastisk for Kirkens lære. Han brydde seg ikke om at barna lo av ham for hans treghet og ble aldri sint på dem eller skammet seg fordi han ikke var i stand til å be sammen med resten. Han sa: «Uansett hva som hender, elsker jeg Gud av hele mitt hjerte. Gud redder min sjel. Det spiller ingen rolle at jeg ikke kan lese».

I 1900 brøt det såkalte bokseropprøret ut i Kina. For bakgrunn, se De 56 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. Det startet i provinsen Shangtu [Shandong], hvor bokserne nedkjempet europeerne. I juni 1900 benyttet den lokale pøbelen seg av bokseropprøret for å presse katolikker for penger. Til sammen kom bestikkelsene opp i 300 sølvpenger, og Huailu betalte sin del som katekumen (en som går til undervisning og venter på dåpen).

Men den kjøpte freden varte ikke lenge. Den 9. juni kom det en gruppe boksere og lette etter katolikker å drepe. Katolikkene var advart og forlot landsbyen, men Zhang Huailu var gammel og langsom, så han ble tatt og brakt tilbake. Han sa til dem at han hadde betalt sin del av løsepengene og dermed skulle settes fri. Selv pøblene sa til bokserne at han ikke kunne bønnene og ikke var kristen, og at han derfor burde settes fri.

Men Zhang var redd for å miste denne muligheten, så han insisterte og sa at han var en ekte kristen og tilba Gud. Han sa til utpresserne: «Hvis jeg ikke er katolikk, hvorfor tok dere da imot penger fra meg for å sikre meg friheten?» Da boksernes leder hørte dette. var han sikker på at denne gamle mannen virkelig var en troende av den utenlandske religionen, og i raseri slo han ham ned. Deretter hogg de andre hodet av ham. Nå var Zhang Huailu virkelig døpt, ikke med vann, men med sitt eget blod. Han var 57 år gammel. En kilde skriver at han ble drept den 9. juli 1900.

Zhang Huailu ble saligkåret den 17. april 1955 av pave Pius XII (1939-58) sammen med fire jesuittpatere og 51 andre kinesiske katolikker som var utvalgt blant det store antallet martyrer under Bokseropprøret. De første martyrene fra bokseropprøret var saligkåret i 1946, se De 29 martyrene fra det kinesiske bokseropprøret. De ble alle helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II blant de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

Hans minnedag sammen med de andre martyrene fra Kina er 28. september.

av Webmaster publisert 15.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55