Aslaug Espe

E-post Aslaug(dot)Espe(at)katolsk(dot)no

ESPE, Aslaug

Startet første Tro og Lys-gruppe her i landet 1990. Var leder for Tro og Lys-bevegelsen i Norge fram til januar 2004.

Valgt som koordinator for Den nord-europeiske sonen av Tro og Lys-bevegelsen (omfatter Irland, England, Wales, Skottland, Sverige, Danmark, Estland og Norge) i oktober 2003 for fire år. Er soneleder for Skandinavia og Estland fra og med september 2005. I oktober 2009 gjenvalgt som provinskoordinator for Skandinavia og Estland.

Legkarmelitt.

av Webmaster publisert 24.11.2009, sist endret 07.08.2019 - 09:53