Bozena av Kristus Forløseren

Sr. Bozena (Bilska) av Kristus Forløseren

Sr. Bozena (Bilska) av Kristus Forløseren O.C.D. er født 27. oktober 1960 i Elblag i Polen. Hun gikk på økonomisk gymnas i Elblag og studerte siden spesialpedagogikk i Warszawa. Da hun ble klar over sitt kall til klosterliv trådte hun inn i Karmel i Elblag, den 6. mars 1980.

Sr. Bozena avla sine ordensløfter den 8. september 1981. Siden var hun med på å gjenopprette karmelittklosteret på Island (1984) og å grunnlegge Karmel "Totus Tuus" i Tromsø (1990). I flere år tjente hun kommuniteten som novisemesterinne og underpriorinne.

5. februar 2000 – 6. februar 2003
Priorinne i Karmel "Totus Tuus"
6. februar 20156. februar 2018
Priorinne i Karmel "Totus Tuus"

Adresse  Holtveien 38A, 9012 TromsøTelefon 77 69 10 80 Telefax  77 69 10 81

av Webmaster publisert 08.11.2007, sist endret 10.02.2018 - 19:20