Birgitte Emke


Sr. Birgitte Emke

EMKE, Birgitte C.S.J.

Født i Friesoythe, Tyskland, i 1941. Inntrådte hos St. Josephsøstrene i Tyskland i 1961 og kom til Norge i 1962. Avla de evige løfter i 1969. Utdannet innenfor regnskap og økonomi i både Tyskland og Norge.

I årene 1966 til 1980 arbeidet hun i administrasjonen på Vor Frue Hospital i Oslo (innleggelseskontoret, personal- og lønningskontor samt regnskap og budsjett), og fra 1980 i provinsadministrasjonen hos St. Josephsøstrene i Oslo.

Var i en årrekke medlem i Kongregasjonens internasjonale finanskommisjon. Utnevnt juni 2004 til generaløkonom for Kongregasjonen.

Ble i 2003 utnevnt til medlem av Oslo katolske bispedømmes Fagetiske Råd.

Døde 12. mars 2007, 65 år gammel.

av Webmaster publisert 12.03.2007, sist endret 12.03.2007 - 16:19