Carmel Cardente

E-postCarmel(dot)Cardente(at)katolsk(dot)no

CARDENTE LUND, Carmel Rose G

Menighetssekretær i St. Gudmund menighet i Jessheim (80% stilling – i permisjon fra 30, mars 2023)

Kontakt:Telefon67 495 780 (menighetskontor), 993 00 867 (mobil)

av Mats Tande publisert 18.01.2017, sist endret 20.03.2023 - 11:54