Finn Dominique Thorn

THORN, Finn Dominique O.P., født 18. januar 1906 i Oslo.

Pater Finn Thorn var den første norskfødte dominikaner etter reformasjonen. Etter teologistudium ved Universitetet i Oslo konverterte han i 1928. Han studerte så ved Institut Catholique i Paris, og trådte han inn i dominikanerordenen i 1932. Han ble utdannet videre i dominikanernes studiekloster Le Saulchoir i Kain i Belgia 1933–39, og ble presteviet der 16. juli 1937. Pater Thorn var knyttet til St. Dominikus kloster i Oslo i 60 år.

Pater Thorn ble en pionér innenfor økumenikken og flyttet grenser i norske katolikkers holdning til medkristne. Med sin fortid som luthersk teologistudent representerte han noe nytt i katolsk offentlighet. Han hadde mange kontakter innenfor Den norske kirke, styrket da han mot slutten av annen verdenskrig ble arrestert og satt på Grini, sammen med sentrale personer i kirkeledelsen.

Pater Thorn var med å stifte Katolsk Studentlag og var foreningens åndelige veileder både før og etter krigen. Han har skrevet bøker om religiøse sider ved Henrik Ibsens, Arne Garborgs og Sigrid Unsets forfatterskap, og både bøker og artikler om økumeniske spørsmål. Hans selvbiografi bærer den karakteristiske tittelen Luther i mitt liv som katolikk. Da helsen sviktet flyttet han til Josephsøstrene som hadde en kommunitet på Montebello ved Ullern i Oslo, og fikk pleie der.

Døde 17. september 1998 i Oslo, 92 år gammel.

Bibliografi (utvalg):

  • Kristen enhet. Den katolske kirkes holdning til de andre kirker og det kirkelige enhetsarbeid, 1942
  • Hvor står den lutherske og den katolske kirke idag? To synspunkter (sm.m. I. Lønning), 1967
  • Henrik Ibsens “Peer Gynt”. Et drama om kristen identitet, 1971
  • Arne Garborg og kristendommen. Brytninger mellom tro og tvil, 1972
  • Derfor kirke. Spenninger i norsk kirkeliv idag, 1974
  • Sigrid Undset. Kristentro og kirkesyn, 1975
  • Katolsk og luthersk kirkefornyelse. En økumens tilbakeblikk og håp, 1979
  • Lov og evangelium. Tanker om Henrik Ibsens Brand, 1981
  • Luther i mitt liv som katolikk. Et økumenisk fremtidshåp, 1983

Kilde: Store norske leksikon

av Webmaster publisert 18.09.1998, sist endret 30.04.2020 - 13:44