Jan Fennis

FENNIS, Jan SM, født 9. mai 1906.

Studier i Fürstenzell (Tyskland) og Differt (Belgia). Ordensløfter 21. april 1934. Presteviet 1. oktober 1939.

Lærer i Hulst (Nederland), fra 1946 i forskjellige menigheter. Fra 1964 ansvarlig for støtte for den Norske misjonen og utgivelsen av "Het land van St. Olav".

Virket i Porsgrunn 1976–1979.

Døde 9. august 1983 på et sykehjem.

av Mats Tande publisert 13.08.2016, sist endret 13.08.2016 - 16:47