Johannes Rüth


Biskop Johannes Rüth Biskop RÜTH, Johannes SS.CC., født 8. september 1899 i Horhausen i bispedømmet Trier i Tyskland.

Trådte inn i kongegasjonen Picpuspatrene (egentlig Kongregasjon av Jesu og Marias helligste hjerter) i Tyskland, studerte ved den tyske ordensprovinsens studiehus i Simpelveld i Nederland, og ble presteviet 6. juli 1924. Under sin prestetid utmerket han seg særlig som en stor predikant og folkemisjonær.

Han ble sendt til Norge i 1953 for å overta ledelsen av Det apostoliske vikariat Mellom-Norge (utnevnt til apostolisk vikar for Mellom-Norge og til titularbiskop av Amudarsa 4. februar 1953), og ble bispeviet 12. april 1953. Som biskop foresto han utbyggingen av kirkedistriktet med opprettelse av nye menigheter og bygging av nye kirker.

Han fratrådte den 25. mars 1973, og returnerte til Tyskland, der han i lengre tid bodde i Köln. Han døde den 17. februar 1978.

av Webmaster publisert 11.12.2009, sist endret 11.12.2009 - 16:31