Johannes Starke


STARKE, Johannes, M.S.F., født nær Stockum (bispedømmet Münster) i Tyskland den 14. oktober 1893. Presteviet den 13. august 1922. Utnevnt til misjonsforstander for Nord-Norge den 5. desember 1931. Kom til Norge i 1931, og tiltrådte sitt embede i juni 1932.

5. desember 1931-11. april 1935
Misjonsforstander (superior ecclesiasticus) for Nord-Norge
19. juni 1932
Tiltrådte ovennevnte embede, i Tromsø
11. april 1935-3. juli 1939
Apostolisk prefekt for Nord-Norge
1939
Nedla sitt embede, reiste til Amerika.

Døde den 5. april 1941 i Barro (Recife) i Brasil.

av Webmaster publisert 22.07.2009, sist endret 22.07.2009 - 15:05