Kjell Maudal

Foto: privat

MAUDAL, Kjell Ivar, født 20. september 1942.

Ansatt i Oslo katolske bispedømme 2. september 2002 som assisterende kansellist for å bistå og avlaste kansellisten i hans administrative gjøremål. Hadde blant annet ansvar for bispedømmets prestestudenter.

Maudal har tidligere 40 års erfaring innen sikkerhet, forvaltning og administrasjon i Forsvaret. Hans siste 7 år i Forsvaret var i Feltprestkorpset sentralt (på Akershus Festning) som stabsoffiser ADM og avdelingssjef ved Plan- og forvaltningsavdelingen, med ansvar for administrasjonen av alle feltprester i Forsvaret.

Han har ellers gjort tjeneste i Brigaden i Nord-Norge, H.M. Kongens Garde, Forsvarets overkommando, Feltprestkorpset samt FN-tjeneste i Libanon i 2 1/2 år. Restaurerte 3 kirkebygg i Libanon og fikk i denne forbindelse den pavelige utmerkelsen Benemerenti. Er også ridder av den Islandske Falkeorden, har Forsvarsmedaljen med 3 stjerner, The Nobel Peace Prize 1988 medalje og er Ridderkommandør i St. Lazarus orden, der han også var Kansler.

Ble tatt opp i Gravridderordenen den 22. juni 2013 KHS.

Administrasjonsassistent i St. Laurentius menighet, Drammen frem til 2022.

Døde 8. juli 2022, 79 år gammel.

av Mats Tande publisert 03.02.2021, sist endret 11.07.2022 - 11:21