Pablo Tacder Dagangon

Pablo Tacder Dagangon

DAGANGON, Pablo "Paul" Tacder, født i Babak, Garden City of Samal (erkebispedømmet Davao) på Filippinene den 20. februar 1956. Inkardinert i erkebispedømmet Davao. Teologiske studier ved University of Santo Tomas i Manila. Presteviet den 4. april 1982 i "Our Lady of Seven Dolors", Babak. Før han kom til Norge, var han kapellan ved San Pedro Cathedral i Davao City, og sogneprest for forskjellige menigheter i erkebispedømmet: "St. Jude" (Davao C.), "Immaculate Conception" (Peñaplata, Garden City of Samal), og til sist "St. Joseph the Worker" (Sasa-Pampanga, Davao C.), en menighet med ca 65.000 katolikker. Han har dessuten vært dekanus ("vicar forane") for vikariatet "St. James the Apostle", et av de fem sjelesorgsdistriktene som erkebispedømmet Davao (995.000 katolikker) er inndelt i. I tillegg til dette har han vært biskoppelig vikar for presteskapet i erkebispedømmet.

Fader Dagangon har gjennomført viderutdanningsstudier i østlig religion og kultur ved universitetet i Manila og i bibelsk teologi ved dominikanernes universitet Angelicum i Roma. Han har i tillegg til menighetsarbeid engasjert seg i sosiale spørsmål og miljøspørsmål og vært opptatt av familiepastoral, kateketisk arbeid og lederutvikling.

Han kom til Trondheim den 12. mars 2001.

12. mars 2001 - 11. april 2002
Prest bosatt i Trondheim
11. april 2002 - 1. oktober 2003
Sogneadministrator for St. Torfinn, Levanger
1. oktober 2003 - 5. august 2006
Sogneadministrator i Kristiansund og sogneprest i Molde

Forlot Norge 5. august 2006.

av Webmaster publisert 19.09.2009, sist endret 08.06.2023 - 10:35