Sr. Paula Agnieszka Duer


Sr. Paula Agnieszka Duer

DUER, sr. Paula Agnieszka, født i Racibórz (Polen) 18. oktober 1983.

Sr. Paula trådde inn hos St. Elisabethsøstrene i Oslo 10. august 2004. Etter ett års postulat ble hun opptatt i novisiatet den 24. august 2005. De første løftene avla hun i 2006.

Sr. Paula har hatt sakristantjeneste i både novisiatets og provinshusets kapell, samt i St. Hallvard kirke og i Vår Frue kirke i Tromsø. Hun tiltrådde som sakristan i St. Olav domkirke den 30. januar 2008.

Overført til St. Elisabethsøstrenes provins i Poznan (Polen) i 2009. Avla evige løfter 27. august 2011.

av Webmaster publisert 04.12.2009, sist endret 31.08.2011 - 14:15