Per Bjørn Halvorsen

Per Bjørn Halvorsen

HALVORSEN, Per Bjørn O.P., født 31. mai 1939 i Overhalla, prelaturet Trondheim, presteviet 30. august 1970 i Oslo av biskop John Willem Gran O.C.S.O. av Oslo.

Studier ved Universitetet i Oslo, Yale University, USA, Sorbonne og L’école Pratiqe des Hautes Études i Paris. Assignert til Oslo fra 1972. Underviste i tidlig kirkehistorie og patristikk ved Religionshistorisk institutt i Oslo og i St. Dominikus kloster. Medlem av Den katolsk-lutherske samtalegruppen i Norge (1986). Prior 1978–1984 og 1987–1990. Kapellan for dominikanerinnene på Lunden kloster 1985–86.

Utgivelser:

 • Dåpen i norske kirkesamfunn Per Bjørn Halvorsen et al. Peter A. Eidberg. Gyldendal Norsk Forlag 1982.
 • Levende religioner. Per Bjørn Halvorsen, Per Kværne, Kari Vogt, Bente Groth. Cappelen Akademisk forlag, 1997.
 • Jesu nattverd – Messen gjennom 2000 år. St. Olav forlag, 1989
 • Katolske prekener. (red. Kjell Arild Pollestad) St. Olav forlag, 1989.
 • Natur, kultur og tro i middelalderen: en artikkelsamling. Aud Bæverfjord, bidrag av Per Bjørn Halvorsen. Riksantikvaren, 1996.
 • Dominikus – en europeers liv på 1200-tallet. Novus: Instituttet for sammenlignende kulturforskning, 2002. Også utgitt i fransk oversettelse: Saint Dominique: Du coeur aux frontières de l’Eglise. Cerf 2011.
 • Tenebrae: matutin og laudes til skjærtorsdag, langfredag og påskeaften. Per Bjørn Halvorsen, Ragnhild Marie Bjelland, Dominikanske publikasjoner, 2002.
 • Religionsleksikon – religion og religiøse bevegelser i vår tid. Per Kværne, Kari Vogt, Bente Groth, Per Bjørn Halvorsen. Cappelen akademisk, 2002.
 • Kjenn din verdighet – en dominikaners prekener av Per Bjørn Halvorsen. I utvalg og med forord av Kjell Arild Pollestad. Press forlag, 2005.

Oversettelser:

 • Den katolske kirkes katekisme, St. Olav forlag 1994.
 • Tidebønnene; til liturgisk bruk for den katolske kirke i Norge. St. Olav forlag 2006–2011.

Døde 1. april 2007.

av Webmaster publisert 02.04.2007, sist endret 06.02.2023 - 00:09