Robert Anlauf


ANLAUF Robert SS.CC. Født i Lauterbach i Schlesien i Tyskland (bispedømmet Swidnica, men i 1922 i erkebispedømmet Praha) den 22. mai 1922. Tidligere pater provinsial for picpusfedrenes (SS.CC.) tyske provins. Virket også i mange år i Chile. Kom til Norge 10. mai 1991.

19. mai 1991-1992
Stiftskapellan i Trondheim

Reiste til Tyskland 1992, men har flere ganger senere vikariert i prelaturet Trondheim.

Døde 12. mars 2006 i Koblenz.

av Webmaster publisert 20.04.2006, sist endret 20.04.2006 - 00:13