Ragnhild Marie Bjelland

Sr. Ragnhild har en egen blogg

Ragnhild Marie BjellandE-post Ragnhild(dot)Bjelland(at)katolsk(dot)no

BJELLAND, Ragnhild Marie O.P.

5-årig sangutdannelse ved Rogaland Musikkonservatorium med hovedfag 1976–1981 og 3 år ved Statens Operahøyskole 1982–1985.

Avla de første løfter 1992 og evige løfter 1995.

Arbeider med liturgiske spørsmål, salmebok, tidebønnebok, seminarer, foredrag. Ansvarlig for liturgi ved Katarinahjemmet.

Bodde i dominikanerinnenes kommunitet i Châtillon utenfor Paris 9. september 2008–26. juli 2010.

Medlem av liturgikommisjonen i Norsk katolsk bisperåd fra 14. februar 2011.

Generalrådsmedlem i kongregasjonen Dominikanerinnene av Notre Dame de Grâce, gjenvalgt 24. januar 2015.

Medlem av dominikanerordenens internasjonale liturgiske kommisjon (CLIOP) fra 2014.

Privat: Adresse Sta. Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon 23 21 54 10; mobil 950 47 360 Telefax 23 21 54 36

av Webmaster publisert 26.07.2010, sist endret 25.06.2015 - 16:28