Stjepan Cukman

CUKMAN, Stjepan (inkardinert i erkebispedømmet Zagreb), født 23. juli 1947 i Marija Bistrica, erkebispedømmet Zagreb, presteviet 27. juni 1973 i Zagreb. Kapellan 1973-1975 i Bjelovar, sogneprest 1975-1978 i Viduševac.

Kom til Norge (Oslo) den 30. april 1978. Sjelesørger for kroater i Oslo katolske bispedømme inntil 27. januar 1996. Reiste til Nice i Frankrike i februar 1996, og ble sjelesorger for kroater på den franske riviera.

Adresse  6 rue Vernier, F-06000 Nice, FrankrikeTelefon +33-493-885851 Telefax  +33-493-885851

av Webmaster publisert 27.04.2000, sist endret 22.09.2021 - 17:28