Thomas Patfoort

PATFOORT, Thomas (Michel) O.P, født i Les Moërs i fransk Flandern 13. april 1918.

Avla sine første løfter i dominikanerordenen 20 år gammel og fikk klosternavnet Thomas. Presteviet i 1944.

Kom til Norge og Oslo i 1952. Tilknyttet St. Dominikus i Oslo 1952–1972.

Døde 18. mars 2018, nesten 100 år gammel. Les også p. Arne Fjelds minneord.

av Webmaster publisert 26.08.2010, sist endret 09.12.2021 - 11:32