Victor Albert

Victor AlbertALBERT, Victor Jeyasingham O.M.I, født 28. april 1955 i Inuvil (Jaffna), Sri Lanka.

Inntrådt hos oblatfedrene og avla første løfter 8. september 1979 og evige løfter 8. desember 1982. Diakonviet 29. oktober 1983, og ordinert til prest 2. mai 1984 i Jaffna.

Arbeidet i oblatfedrenes gruppe for forkynnelse 1984–1987. Rektor for St. Joseph presteseminar i Columbuthurai (Jaffna) 1987–1993. Var økonom for oblatfedrenes viseprovins i Jaffna 1988–1994. Assistent til generaløkonom for hele oblatordenen i Roma 1994–2005. Kapellan i Palermo (Sicilia) 2005–2013.

P. Victor snakker tamil, engelsk og italiensk.

Kom til Norge 14. mars 2013 for å arbeide i sjelesorgen på tamilsk i Oslo katolske bispedømme.

Forlot Norge 10. august 2014 etter å ha blitt gjenutnevnt til økonom ved oblatfedrenes Jaffna-provins.

Døde 29. september 2020 i Jaffna, Sri Lanka, 65 år gammel.

av Mats Tande publisert 20.03.2013, sist endret 29.09.2020 - 23:02