Gustaw Brzozowski

Foto: P. Hallvard Thomas Hole 2016-08-23

BRZOZOWSKI, Wojciech (klosternavn Gustaw) OFM, født 5. mars 1976 i Działdowo i Polen.

Trådte inn hos fransiskanerne av St. Hedvig-provinsen (Wrocław i Polen) i 2001. Etter å ha fullført teologiske studier i fransiskanernes seminar med magistergrad i dogmatisk teologi ble han presteviet 15. mai 2009 i Wrocław. Fra 2009 til 2011 kapellan i fransiskanernes menighet i Wambierzyce. Fra 2011 til 2016 kateket i fransiskanernes menighet i Nysa.

Kom til Norge 9. august 2016. 

9. august 2016 – 1. august 2017
Kapellan i St. Franciskus Xavierius menighet i Arendal
1. august 2017 – 8. april 2020
Kapellan i St. Frans menighet i Larvik, med ansvar for polsk sjelesorg i Tønsberg, Porsgrunn og Sandefjord.

Kalt tilbake til sin provins i Polen per 8. april 2020.

av Mats Tande publisert 03.11.2016, sist endret 14.04.2020 - 11:59