BAGNASCO Angelo (1943- )

Kardinalprest. Erkebiskop av Genova i Liguria i Italia (2006- ), president for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) (2016- ), tidligere president for Den italienske bispekonferansen (2007-17)

Født: Angelo Bagnasco ble født den 14. januar 1943 i Pontevico i provinsen og bispedømmet Brescia i regionen Lombardia i Nord-Italia. Han var sønn av Alfredo Bagnasco, som arbeidet i et konditori, og hans hustru Rosa, og han hadde en eldre søster, Anna. Familien kom fra Genova, men var evakuert på grunn av krigen. De flyttet tilbake til Genova da krigen var slutt. Angelo fikk sin utdannelse på et klassisk gymnas og begynte deretter på erkebispedømmet Genovas presteseminar.

Prest: Han ble presteviet den 29. juni 1966 av kardinal Giuseppe Siri, erkebiskop av Genova, og inkardinert i erkebispedømmet Genova. Han var fra 1966 til 1985 kapellan i sognet San Pietro Apostolo e Santa Teresa del Bambin Gesù i Albaro, og fra 1986 til 1995 var han assisterende sogneprest med oppgaver på bispedømmenivå. Han tok i 1979 doktorgraden i filosofi ved det statlige universitetet i Genova. Fra 1975 til 1984 var han dosent i italiensk ved det klassiske gymnaset (Liceo Classico) på erkebispedømmets presteseminar. Fra 1980 til 1998 var han dosent i metafysikk og samtidig ateisme ved Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale, seksjon Parallela di Genova.

Fra 1980 til 1993 var han bispedømmeassistent for FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana). Fra 1985 til 1996 var han direktør for bispedømmets kateketiske kontor. Fra 1986 til 1994 var han president for Istituto superiore di scienze religiose i Genova. Fra 1990 til 1996 var han direktør for utdanningskontoret og fra 1993 til 1996 direktør for bispedømmets verk Apostolato Liturgico. Fra 1995 til 1997 var han biskopsvikar og spiritual for erkebispedømmets seminar.

Biskop: Han ble den 3. januar 1998 utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til biskop av Pesaro. Han ble bispeviet den 7. februar 1998 i metropolittkatedralen San Lorenzo i Genova av kardinal Dionigi Tettamanzi, erkebiskop av Genova (senere erkebiskop av Milano). Medkonsekratorer var Gaetano Michetti, biskop emeritus av Pesaro, og biskop Giacomo Barabino av Ventimiglia-San Remo. Han ble forfremmet til erkebiskop da Pesaro ble erkebispedømme den 11. mars 2000. Han ble i 2001 utnevnt til president for administrativrådet for den italienske katolske dagsavisen Avvenire. Fra 2002 til 2005 var han sekretær for den italienske bispekommisjonen for utdannelse, skoler og universiteter. Han ble den 20. juni 2003 utnevnt til militærordinarius for Italia. I 2005 ble han sekretær for den italienske bispekommisjonen for kulturen og sosiale kommunikasjonsmidler.

Han ble den 29. august 2006 utnevnt til erkebiskop av Genova av pave Benedikt XVI (2005-13) med virkning fra 15. september 2006, da kardinal Tarcisio Bertone overtok som ny statssekretær i Vatikanet. Han tok erkebispedømmet i besittelse den 24. september med en messe i katedralen San Lorenzo. Den 26. september ble han valgt til president for bispekonferansen i Liguria. Den 7. mars 2007 utnevnte paven ham til president for Den italienske bispekonferansen for en periode på fem år (2007-12). Han overtok etter kardinal Camillo Ruini, som hadde hatt dette vervet i seksten år fra den 7. mars 1991. I andre bispekonferanser velges presidenten av medlemmene, men i Italia utnevnes han av paven, som blant sine andre titler også er primas for Italia.

Kardinal: Erkebiskop Bagnasco ble kreert til kardinalprest i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Han sto som nummer tolv på listen over de nye kardinalene. Hans titularkirke er Gran Madre di Dio. Denne kirken var tidligere titularkirke for kardinal Ángel Suquía Goicoechea (1916-2006). Den 30. september 2011 ble han valgt til visepresident for Rådet for europeiske bispekonferanser (CCEE) for fem år (2011-16). Den 7. mars 2012 gjenutnevnte pave Benedikt ham for en ny femårsperiode som president for den italienske bispekonferansen (2012-17).

Kardinal Bagnasco deltok i konklavet i mars 2013 som valgte pave Frans. Ved pavens omorganisering av kongregasjonenes medlemmer i november/desember 2013 gikk kardinal Bagnasco ut som medlem av Bispekongregasjonen (16. desember).

Han deltok på den tredje ekstraordinære bispekonferansen om familien i Vatikanet i oktober 2014. I oktober 2016 ble han valgt til ny president for CCEE for en periode på fem år (2016-21) etter kardinal Péter Erdő (2006-16). Den 8. mars 2017 forlenget pave Frans hans embetstid som president for den italienske bispekonferansen inntil valget av en ny president i forbindelse med konferansens generalforsamling fra 22. til 25 mai 2017. Den 24. mai utnevnte paven kardinal Gualtiero Bassetti til ny president for fem år.

Kardinal Bagnasco fylte 75 år den 14. januar 2018, og i henhold til kirkeretten innleverte han da sin avskjedssøknad til paven ved oppnådd aldersgrense. Den 16. februar forlenget pave Frans hans embetsperiode med «minst to år».

Kilder: Miranda, it.wikipedia.org, diocesi.genova.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. november 2007 - Oppdatert: 16. februar 2018

av Webmaster publisert 30.11.2007, sist endret 28.08.2022 - 13:25