BARISIC Marin


Erkebiskop av Split-Makarska, Kroatia.

Født i Vidonje (erkebispedømmet Split-Makarska) i Jugoslavia (nå: Kroatia) den 24. mars 1947. Presteutdannet i Split og i Roma ved de pavelige universiteter Lateranet og Gregoriana, bibelstudier ved Biblicum der han tok doktorgrad i bibelteologi. Presteviet den 14. juli 1974 i Vidonje. Utnevnt til titularbiskop av Feradi Maggiore og til hjelpebiskop i Split-Makarska den 3. august 1993 og bispeviet den 17. oktober 1993. Utnevnt til erkebiskop av Split-Makarska den 21. juni 2000.

av Webmaster publisert 26.12.2003, sist endret 26.12.2003 - 18:55