Saligkåringsstatistikk

Statistikk over pave Frans' saligkåringer

Rituskongregasjonen (Congregatio Sacrorum Rituum) ble opprettet den 22. januar 1588 av pave Sixtus V (1585–1590) i den apostoliske konstitusjonen Immensa aeterni Dei for blant annet å behandle salig- og helligkåringssaker. Den 8. mai 1969 delte pave Paul VI (1963–1978) i den apostoliske konstitusjonen Sacra Rituum Congregatio den i en kongregasjon for riter og en kongregasjon for salig- og helligkåringer (Congregatio pro Causis Sanctorum). Pave Johannes Paul II (1978–2005) forandret en smule på navnet den 28. juni 1988 i den apostoliske konstitusjonen Pastor Bonus, og den heter nå Congregatio de Causis Sanctorum.

Kongregasjonen gir med jevne mellomrom ut boken Index ac status causarum med opplysninger om alle salig- og helligkåringsprosesser som er kommet så langt at den aktuelle kandidaten er erklært som Servus Dei, Venerabilis, Beatus og Sanctus - henholdsvis Guds tjener, ærverdig, salig eller hellig. De to første kategoriene er forberedende stadier, mens de to siste kategoriene er helgener som er tillatt æret i Kirken med egne liturgiske fester. Salige æres gjerne i spesielle bispedømmer og/eller ordensfellesskap, mens hellige æres i hele Kirken. Den siste utgaven av Index ac status causarum kom i 1999.

Saligkåringer kan skje på tre måter: Den vanligste er en seremoni hvor en person blir utropt til salig (Beatus). Den andre måten er at paven erklærer en person offisielt for salig etter at det har eksistert en kult for vedkommende «i uminnelige tider», og dette kalles stadfestelse av kult (Confirmatio Cultus). Den tredje måten er at det gis tillatelse til en egen messe og et eget officium for vedkommende uten at kulten samtidig stadfestes - på latin: Concessio Missae et Officii citra tamen approbationem cultus.

Pave Frans er nr 266 i rekken og har ledet Den katolske kirke fra den 13. mars 2013. Han har (pr. 27. april 2019) foretatt 1191 saligkåringer, 1190 i 102 seremonier + 1 c.c.

Andre oversikter

  SUM 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Tabell 1: Pave Frans' saligkåringer

Saligkåringer i ordinære seremonier 1190 14  53 307 77 62 137 540
(Antall seremonier) (102) (3)  (19) (19) (14) (16) (13) (18)
(Herav seremonier utenfor Roma) (97) (3)  (18) (19) (14) (62) (12) (17)
Stadfestelser av kult (c.c.) 1 1 0 0 0 0 0
Herav martyrer 1118 14  43 298 52 53 130 529
Herav egenhendige saligkåringer 4 0 2 0 0 2 0

Tabell 2: Pave Frans' saligkåringer etter nasjonalitet

Spansk 898 10  19 290 13 47 3 516
Koreansk 123           123  
Italiensk 36   5 4 7 6 6 8
Albansk 35       35      
Fransk 35 18 1 11 2   3
Argentinsk 7   2 1     1
Polsk 7   1   1 3   2
Laotisk 6       6      
Tysk 6   2   3     1
Brasiliansk 4     1   1 1 1
USA 3     2     1  
Colombiansk 2     2        
Litauisk 2   1        
Rumensk 2           1 1
Slovakisk 2   1 1        
Ungarsk 2   1         1
Belgisk 1   1          
Burmesisk 1           1  
Filippinsk 1             1
Guatemalansk 1   1          
Indisk 1     1        
Irsk 1     1        
Japansk 1     1        
Kinesisk 1           1  
Kolombiansk 1             1
Kroatisk 1             1
Kubansk 1             1
Madagassisk 1   1          
Venezuelansk 1   1          
Portugisisk 1             1
Rumensk 1   1          
Salvadoransk 1         1    
Sveitsisk 1             1
Sørafrikansk 1         1    
Venezuelansk 1   1          
SUM 1191 14  54 307 77 62 137 540

 

av Webmaster publisert 20.11.2010, sist endret 29.04.2019 - 11:27