Helligkåringsstatistikk

Pave Frans er nr 266 i rekken og har ledet Den katolske kirke fra 13. mars 2013. Han har (pr. 13. mai 2017) foretatt 832 helligkåringer i 11 seremonier + 5 stadfestelser av kult.

Se også en liste med pave Frans' saligkåringer og en statistikk over hans saligkåringer.


Tabell 1: Pave Frans' helligkåringer

  SUM 2017* 2016 2015 2014 2013
Helligkåringer i ordinære seremonier 832 2 10  10 8 802
(Antall seremonier) (11) (1) (3)  (4) (2) (1)
(Herav seremonier utenfor Roma) (3) (1) (0)  (2) (0) (0)
Stadfestelser av kult (c.c.) 5 0 0 3 2
Herav martyrer 802 0 0 0 800
SUM 837 2 10  10 11 804

Tabell 2: Pave Frans' helligkåringer etter nasjonalitet

  SUM 2017* 2016 2015 2014 2013
Italienske 812   2 2 801
Franske 6   2 3   1
Spanske 3   1 2    
Indiske 2       2  
Kanadiske 2       2  
Meksikanske 2   1     1
Palestinske 2     2    
Polske 2   1   1  
Portugisiske 2 2        
Albanske 1   1      
Argentinske 1   1      
Brasilianske 1       1  
Colombianske 1         1
Srilankiske 1     1    
Svenske 1   1      
SUM 837 2 10 10 11  804

* foreløpige verdier.

av Webmaster publisert 18.10.2010, sist endret 14.05.2017 - 12:48