BRUSKEWITZ Fabian Wendelin


BRUSKEWITZ Fabian Wendelin Biskop Av Lincoln, Nebraske, USA.

Født i Milwaukee den 6. september 1935. Presteutdannet ved St. Lawrence Seminary i Mount Calvary, Wisconsin, St. Francis Seminary in Milwaukee, Wisconsin, the Pontifical North American College og det pavelige universitet Gregoriana i Roma.

Presteviet den 17. juli 1960 i kirken Dodici Apostoli (De Tolv Apostlers kirke) av kardinal Luigi Traglia, bispedømmet Romas generalvikar. Kapellan i menigheter nær Milwaukee. Deretter videre stusier ved Gregoriana i Roma, der han tok doktorgraden i dogmatisk teologi i 1969. Hen underviste en kort stund ved St. Francis Seminary, og deretter i 11 år i Roma ved Kongregasjonen for Katolsk Utdannelse. Monsignor i 1976.

Sogneprest for menigheten Saint Bernard Parish i en forstad til Milwaukee 1980-1992.

Utnevnt til biskop av Lincoln den 24. mars 1992 og bispeviet den 13. mai 1992 av erkebiskop Daniel Eugene Sheehan av Omaha.

Biskop Bruskewitz vakte oppsikt da han i mars 1996 kom med et varsel om ekskommunikasjon av katolikker i bispedømmet som var medlemmer av en rekke organisasjoner ("perilous to the Catholic Faith" eller ""totally incompatible with the Catholic Faith") men ikke meldte seg ut av organisasjonene innen midten av mai. Dette gjaldt 12 organisasjoner, blant annet Planned Parenthood, Catholics for a Free Choice, Call to Action, frimurerne, the Hemlock Society, og Society of St. Pius X.

av Webmaster publisert 11.01.2004, sist endret 11.01.2004 - 22:09