CARRASCOSA COSO Andrés


Erkebiskop, nuntius i Republikken Kongo (-Brazzaville) og i Gabon.

Født i Cuenca i Spania den 16. desember 1955. Presteviet den 2. juli 1980, og inkardinert i bispedømmet Cuenca. Doktorgrad i kirkerett, lisensiatsgrad i teologi. Trådte inn i det pavelige diplomatis tjeneste den 1. mai 1985. Postert til Liberia og til Danmark, deretter ved Statssekreteriatet i Vatikanet, den pavelige observatørdelegasjon ved FNs avdelinger i Genève, ved nuntiaturet i Brasil, og så ved nuntiaturet i Canada.

Utnevnt til titularerkebiskop av Elo og til apostolisk nuntius i republikken Kongo (Kongo-Brazzaville) den 31. juli 2004. Dessuten utnevnt til nuntius i Gabon den 25. august 2004.

av Webmaster publisert 26.08.2004, sist endret 26.08.2004 - 13:55