CLANCY Edward Bede (1923–2014)

nullKardinalprest. Erkebiskop emeritus av Sydney (1983–2001).

Født: Edward Bede Clancy ble født torsdag den 13. desember 1923 i Lithgow i bispedømmet Bathurst i delstaten New South Wales i Australia som sønn av John Clancy og hans hustru. Han fikk sin utdannelse ved St. Monica's School i Richmond og deretter på maristenes kollegium i Parramatta. Som 16-åring begynte han på St. Columba's College i Springwood og fortsatte på St. Patrick's College i Manly.

Prest: Han ble presteviet den 23. juli 1949 av kardinal Norman Thomas Gilroy, erkebiskop av Sydney. Fra desember 1949 utførte han pastoralt arbeid som hjelpeprest i sognet Belmore i Sydney. Deretter studerte han mellom 1952 og 1955 videre i Roma, først ved Det pavelige Universitetet Urbaniana, hvor han tok lisensiatgraden i teologi (S.T.L.), og deretter ved Det pavelige Bibelinstituttet, hvor han tok lisensiatgraden i bibelstudier (L.S.S.).

Deretter vendte han tilbake til hjemlandet, hvor han mellom 1955 og 1958 utførte pastoralt arbeid som hjelpeprest i sognene Elizabeth Bay og Liverpool i Sydney. I februar 1959 ble han professor i bibelstudier ved seminaret St. Columba's College (1959–61). Så reiste han igjen til Roma, hvor han gjennomførte ytterligere studier fra 1961 til 1963 og tok doktorgraden i teologi i 1965. Deretter var han kapellan ved universitetet i Sydney og underviste i bibelstudier ved St. Patrick's College i Manly (1963–73).

Biskop: Han ble den 25. oktober 1973 utnevnt til titularbiskop av Àrd Carna og hjelpebiskop av Sydney av pave Paul VI (1963–78). Han ble konsekrert den 19. januar 1974 i St. Mary's Cathedral i Sydney av kardinal James Darcy Freeman, erkebiskop av Sydney. Han fikk ansvaret for erkebispedømmets vestligste del med hovedkvarter i Blacktown, hvor han også var sogneprest. På denne tiden var han velkjent i mediene som offisiell talsmann for erkebispedømmet og også for den australske bispekonferansen.

Den 24. november 1978 utnevnte pave Johannes Paul II ham til biskop av Canberra og Goulburn med tittel av erkebiskop etter avdøde erkebiskop Thomas Vincent Cahill. Han ble den 12. februar 1983 utnevnt til metropolitterkebiskop av Sydney, den syvende i rekken. Han ble innsatt i sitt embete den 27. april 1983. Han ble i 1986 valgt til president for den australske bispekonferansen og gjenvalgt i 1988, og han innehadde dette embetet i over 15 år. Han deltok på den syvende ordinære bispesynoden høsten 1987 og var medlem av generalsekretariatet (1987–90). Han er også medlem av Den internasjonale liturgikommisjonen. Han ble i 1984 Officer of the Order of Australia (AO). I 1992 ble han utnevnt til Companion of Australia (AC).

Kardinal: Han ble den 28. juni 1988 kreert til kardinalprest av Santa Maria in Vallicella av pave Johannes Paul II. Han ble medlem av Kardinal- og bisperådet ved Statssekretariatets annen seksjon og Prefekturet for Den hellige Stols økonomiske anliggender. Han deltok på den åttende ordinære bispesynoden høsten 1990 og var medlem av generalsekretariatet (1990–94). Han var nært involvert i sammenslåingen av ulike katolske høyere utdanningsinstitusjoner i de østlige statene til Det australske katolske universitetet, og han ble valgt til dets første kansler i 1992.

Han var medlem av kardinalrådet for studier av Den hellige Stol organisatoriske og økonomiske problemer fra oktober 1988 til 6. november 1995. Han deltok på den niende ordinære bispesynoden høsten 1994 som presidentdelegat, var medlem av generalsekretariatet (1994–98) og deltok på bispesynoden for Oseania høsten 1998. Han var pavens spesialutsending til den marianske kongress om Den hellige Treenighet i Manila på Filippinene i januar 2000 og til den niende Verdensdagen for syke i Sydney i februar 2001.

Han gikk av som erkebiskop av Sydney den 26. mars 2001, i en alder av 76 år. Han ble etterfulgt av senere kardinal George Pell. Han nådde aldersgrensen på åtti år den 13. desember 2003 og mistet dermed stemmeretten i pavevalg.

Død: Han døde den 3. august 2014 i en alder av nitti år.

Kilder: Boberski, Miranda, dailycatholic.org, catholic-pages.com, vatican.va, sydneyarchdiocese.cathcomm.org, insidethevatican.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 23. desember 2003

av Webmaster publisert 23.12.2003, sist endret 05.08.2014 - 15:14